Kullanım Şartları

bordokod sitesini kullanarak aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

1. KULLANIM ŞARTLARI

www.bordokod.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.bordokod.com internet sitesini (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) ziyaret ederek, işbu "Kullanım Şartları"nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, "Kullanım Şartları"nda belirtilen ve "Site"de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, "Site"de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Site"yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu "Site" bundan böyle kısaca "bordokod" olarak anılacaktır. "Site"de sunulan ve işbu "Kullanım Şartları"nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, "bordokod" tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "bordokod" işbu "Kullanım Şartları"nı, "Site"de yer alan her tür bilgi ve "İçerik"i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "Site"de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Site" hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde "Site"ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Kullanım Şartları"nı ve "bordokod" tarafından işbu "Kullanım Şartları"nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Şartları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; "Site"yi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

"Site": www.bordokod.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "bordokod"un "Hizmet"lerini sunduğu internet sitesi.

"Kullanıcı": "Site"ye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

"bordokod Hizmetleri" ("Hizmet"): "Site" içerisinde "Kullanıcı"nın işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "bordokod" tarafından sunulan uygulamalardır. "bordokod", "Site" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Kullanıcı"nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Site"den "Kullanıcı"ya duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "Site"de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

"İçerik": "Site"de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"bordokod Arayüzü": bordokod tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve "bordokod Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı"lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "bordokod"a ait olan tasarımlar içerisinde "Site" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"bordokod Veritabanı": "Site" dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "bordokod"a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. bordokod HİZMETLERİ

3.1. "bordokod", "Site" dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "Site" dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "bordokod", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. bordokod SİTESİ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı"lar hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı"ların "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili "bordokod"un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını "Kullanıcı" kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. "Kullanıcı" "Site" dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "Kullanıcı"lar "Site" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "bordokod"un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. "Kullanıcı"lar, "Site" dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "bordokod"un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.5. "bordokod", "Kullanıcı" bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "bordokod" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, "Site"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. "Site"nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veritabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, "bordokod"un işbirliği içinde olduğu firmalara "Kullanıcı" bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından "Kullanıcı" bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına "Kullanıcı" onay vermektedir.

4.6. "bordokod", on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının "bordokod"a yönlendirilmesi esnasında Google "Kullanıcı"ların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.7. "Site" üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "bordokod"un "Kullanım Şartları" çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "bordokod"un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.8. "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Site"nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, "Site" üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Site"deki içeriğin "Kullanım Şartları" ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "bordokod"un her türlü talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; "bordokod", "Kullanıcı"yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. "Kullanıcı" bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden "bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.9. "Site"de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan "bordokod"un sorumlu tutulamayacağını "Kullanıcı" kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu "Site" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Site"nin (sınırlı olmamak kaydıyla "bordokod Veritabanı", "bordokod Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "bordokod"un telif haklarına tabi çalışmaları" olarak anılacaktır) "bordokod"a ait ve/veya "bordokod" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "bordokod" hizmetlerini, "bordokod" bilgilerini ve "bordokod"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "bordokod"un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Kullanım Şartları" dahilinde "bordokod" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "bordokod"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Şartları" dahilinde "bordokod" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "bordokod"; "bordokod" hizmetleri, "bordokod" bilgileri, "bordokod" telif haklarına tabi çalışmaları, "bordokod" ticari markaları, "bordokod" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"bordokod", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Şartları"nı herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Şartları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Şartları" "Kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "bordokod"un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "bordokod"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Şartları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Şartları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Kullanım Şartları"ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Şartları" "bordokod" tarafından "Site"de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu "Kullanım Şartları"nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri "Site"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.